Duoi Hinh Pro for iOS – Đuổi hình bắt chữ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

Ứng dụng duổi hình bắt chữ giao diện mới, chơi trên dược nhiều thiết bị iPhone, iPod, iPad, Retina, iOS6, iPhone 5 ★ Giao diện hap dan ★ – Ảnh MC Xuan Bắc – Tính thời gian hoac không tính thời gian – Bang diểm lưu lai diểm qua cac lan chơi – Nhac nền […]


Danh Mục: Game cho iPhone/iPad

Cập nhật: 24 January 2013

Play    Duoi Hinh Pro for iOS – Đuổi hình bắt chữ Tải về
Phát hành:

Sử Dụng:

Môi trường làm việc:


Thông tin từ nhà phát triển phần mềm:

Ứng dụng duổi hình bắt chữ giao diện mới, chơi trên dược nhiều thiết bị iPhone, iPod, iPad, Retina, iOS6, iPhone 5

★ Giao diện hap dan ★
– Ảnh MC Xuan Bắc
– Tính thời gian hoac không tính thời gian
– Bang diểm lưu lai diểm qua cac lan chơi
– Nhac nền sống dộng
– Đối với iPad có thể xoay ngang va dọc

★ Chia sẻ trên FaceBook nhờ trợ giúp tức thì ★

Play    Duoi Hinh Pro for iOS – Đuổi hình bắt chữ Download Duoi Hinh Pro for iOS – Đuổi hình bắt chữ